قائمة المواضيع :
در ايام محرم برخى از گروه هاى عزادارى به همراه عزادارى به پيروى از كاروان اباعبدالله (عليه السلام) با اسب و شتر وارد مكانهاى مذهبى مثل مرقد مطهر دانيال نبى(عليه السلام)مى شوند آيا اين امور جايز است؟
بسمه تعالى: بايد حرمت مراقد انبياء رعايت شود و هرچيزى كه با اين اصل در تعارض باشد حرام خواهد بود ولى جزئيات مسأله نياز به آگاهى از وضعيت و فرهنگ حاكم بر محيط شوش دارد . والله العالم