قائمة المواضيع :
در يكى از هيئات، در ايام عزادارى حجله اى به نام حجله دامادى حضرت قاسم برپا مى شود كه محل جمع آورى نذورات مى باشد آيا مسأله ازدواج حضرت قاسم(عليه السلام)صحيح است و نيز مبالغى كه به عنوان نذورات جمع آورى مى شود در چه مورد مصرف شود؟
بسمه تعالى: مراسم عزادارى بايد به صورتى باشد كه بر عظمت و قداست خاندان رسالت بيافزايد، ازدواج ياد شده از نظر تاريخى صحيح نيست، بنابراين از برپا كردن حجله دامادى صرف نظر كنيد، اما دادن نذر به هيئت هاى عزادارى براى صرف در عزاى خاندان رسالت، امر كاملاً صحيحى است . والله العالم