احكام جوانان
 داروينيسم يا تكامل انواع نقد و تحليل
 فلسفه تاريخ
 ارتداد و آزادى
 آزادى و دين سالارى
 كثرت گرايى يا پلوراليزم دينى
 ریحانة الادب
 عرفی شدن دین
 حکومت اسلامی در چشم انداز ما
 هرمنوتیک
 آشنايى با عقايد و مذاهب اسلامى/ ج 1
 فروغ ابدیت
 مرزهاى اعجاز
 سفير وحدت در سر زمين هاى تركيه و اردن
 درسنامه گزيده سيماي عقايد شيعه
 گزيده سيماي عقايد شيعه
 گزیده راهنماي حقيقت
 راهنماي حقيقت
 سيماي عقايد شيعه
 فرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام
 تبرّك ـ توسّل بدعت
  توسل يا استمداد از اولياء خدا
 در سرزمين خاطره ها
 شخصيت هاى شيعه در صدر اسلام
  الهيات و معارف اسلامى
 رهبرى امّت
 تاريخ اسلام
 بر كرانه جبل الطارق
 ثقل اکبر از دو منظر اصولی و اخباری
 سيماى إنسان كامل در قرآن
 جدال احسن
 سیمای اقتصاد اسلامی
 فتنه تكفير
 آشنایی با عقائد وهابیان
 مدخل مسائل جدید کلامی / ج 3
 مدخل مسائل جدید کلامی / ج 2
 مدخل مسائل جدید کلامی / ج 1
 سيماى فرزانگان / ج 3
 در بارگاه نور
 تفسير صحيح آيات مشكله قرآن
 منشور جاويد / ج 12
 منشور جاويد / ج 11
 منشور جاويد / ج 9
 سيماى فرزانگان / ج 4
 منشور جاويد / ج 14
 منشور جاويد / ج 13
 منشور جاويد / ج 10
 منشور جاويد / ج 8
 منشور جاويد / ج 7
 منشور جاويد / ج 6
 منشور جاويد / ج 5
 قاموس المعارف-دستور زبان فارسى
 مسائل جديد كلامى
 سلفى گرى درآيينه تاريخ
 سجده بر تربت يا نهايت تواضع در پيشگاه خدا
 انديشه هاى جاويد / ج 1
 جهان بينى مادى معاصر
 انديشه هاى جاويد / ج 2
 منشور جاويد / ج 4
  منشور جاويد / ج 3
 سيماى فرزانگان / ج 9
 سيماى فرزانگان / ج 8
 سيماى فرزانگان / ج 7
 فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامى / ج 4
 فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامى / ج 3
  كاوشى در كلام و فقه/ج 1
    قاموس المعارف- در چهار مجلد
 سقيفه; زمينه ها، معيارها و پيامدها
 مثل هاى آموزنده قرآن در تبيين 57 مثل قرآنى
  راه سوم ميان جبر و تفويض
 یاس در آتش
 رساله اجتهاد و تقلید
 سيماى فرزانگان / ج 2
 سيماى فرزانگان / ج 1
 خلافت اسلامى از دو منظر تنصيص و انتخاب
 اصالت روح از نظر قرآن
 مناظره هاى معصومان
 فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى / ج 7 و 8
 فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى/ ج 6
 فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى / ج5
 وهّابيّت مبانى فكرى وكارنامه عملى
 فرهنگ عقائد و مذاهب اسلامى / ج 2
 فرهنگ عقايد و مذاهب اسلامى/ ج1
 مرزهاى توحيد و شرك در قرآن
 پاسدارى از مرقد پيامبران و امامان
 فلسفه اسلامى و اصول ديالك تيك
 قرآن واسرار آفرينش
 مربّى نمونه
 ايمان و آثار سازنده آن
 در سرزمين تبوك
 علم غيب (آكاهى سوم)
 اصول عقايد اسلامى و نگاهى به زندگانى پيشوايان معصوم (عليهم السلام)
 منشور عقايد اماميّه
 جبر و اختيار
 منشور جاويد/ج2
 منشور جاويد/ج1
 نظام اخلاقى اسلام
 احمد موعود انجيل
 فروغ ولايت
 دوست نما ها
 مناسك حج
 احكام بانوان
 رساله توضيح المسائل

عنوان کتاب:
وهّابيّت مبانى فكرى وكارنامه عملى
نویسنده:
آيت الله العظمي سبحاني
توضیحات:
تعداد صفحات: 428

نوانديشى دينى

5

1. اتّحاد رمز پيروزى

9

2. ابن تيميّه; زمان، زندگى و انديشه

17

3. وهّابيّت; پيشينه فكرى، كارنامه عملى

31

تجديد نظر طلبى در آيين وهابيت

45

4. مرزهاى توحيد و شرك در عبادت

47

مرزهاى توحيد و شرك در عبادت

49

الف. پرورش احساسات پاك درونى

50

ب. عقل و خرد

50

ج. پيامبران و آموزگاران الهى

51

مراتب توحيد

53

تعريف منطقى عبادت

55

الف. مراجعه به فرهنگها و كتابهاى لغت

55

ب. بررسى مواردى كه لفظ عبادت به كار مى رود

57

ج. بررسى ويژگى هاى عبادت هاى قطعى

59

انگيزه خاصّ» عارفان و سالكان از عبادت حق

60

انگيزه عامّ» مردم از عبادت حق

60

4. انگيزه مشركان از عبادت بتها و معبودهاى باطل

63

1. عزّت اجتماع و پيروزى در جنگ، از بتان است

65

2. مالكان مقام شفاعت

66

3. مصادر افعال الهى

67

4. همتايان خدا

68

جمع بندى مباحث گذشته

69

5. بدعت در دين

73

بدعت در دين

75

تصرف در تشريع الهى يا بدعت در دين»

80

1. تصرف در دين

83

2. ريشه در كتاب و سنت نداشته باشد

84

3. رواج در ميان مردم

85

تحريم بدعت در كتاب و سنت

86

خلاصه

88

تقسيم بدعت به زيبا و نازيبا؟!

90

1. تقدس مآبى

91

2. پيروى از سليقه هاى شخصى

92

3. تعصبات ناروا

94

پاسدارى دين از ظهور بدعت

95

6. زيارت قبورِ پاكان رسمِ انسانى، سنّتِ رحمانى

97

زيارت قبورِ پاكان رسمِ انسانى، سنّتِ رحمانى

99

حضور بر تربت عزيزان

101

زيارت قبور عالمان

102

زيارت تربت شهيدان

102

حضور در حرم پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)

104

1. زيارت قبور مؤمنان

107

از ديدگاه كتاب و سنت

107

زيارت قبور در سنت پيامبر

109

2 . زنان و زيارت قبور

111

پاسخ به دو پرسش

114

پاسخ

114

پاسخ

115

3 . زيارت قبر شريف پيامبراكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)

118

از ديدگاه محدّثان و فقيهان

118

4 . زيارت مرقد پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)

123

از ديدگاه قرآن و سنت

123

الف: از ديدگاه قرآن

123

حديث نخست

128

حديث دوم

128

حديث سوم

129

حديث چهارم

129

زيارت پيامبر در احاديث عترت طاهره :

129

گفتگوى امام مالك با منصور دوانيقى

131

زيارت قبور و حفظ اصالت ها

133

7. سفر براى زيارت مرقد پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)

135

سفر براى زيارت مرقد پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)

137

1. ساكنان شهر مدينه

137

2. ساكنان نقاط ديگر

138

دستاويز تحريم كنندگان سفر

141

زيارت مساجد سبعه

145

8. بزرگداشت قبور پاكان

147

بزرگداشت قبور پاكان

149

قبور پيشوايان دين، گواهِ اصالتِ تاريخى اسلام است

150

عبرت گيرى از تاريخ

153

1 . منزلت بيوت پيامبران

155

در قرآن

155

مقصود از رفع در آيه چيست؟

161

2 . محبت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و خاندان او

163

3 . مراقد پيامبران و سيره موحدان

167

بناى عظيم رأس الحسين در قاهره

170

گنبدهاى مرتفع در مكه

171

ابن نجار (578ـ 643)

172

4 . بناهاى يادبود و منطق مخالفان

173

الف: سند حديث

174

ب: دلالت حديث

176

9. زندگى پس از مرگ يا حيات برزخى

181

زندگى پس از مرگ يا حيات برزخى

183

اصل نخست

184

واقعيت انسان چيست؟

184

1. من يا واقعيتى كه موضوع همه چيز است

185

2. شخصيت ثابت انسان، در كوران دگرگونيها

186

3. حضور شخصيت به هنگام غفلت از بدن

188

4. روح، در تحقيقات علمى روز

189

قرآن و تجرّد روح

191

1.گرفتن جانها به هنگام مرگ

191

2. واقعيت ما نزد خدا است

192

اصل دوم

194

حقيقت مرگ چيست؟

194

قرآن و بقاى روح

195

1.شهيدان راه خدا زنده اند

195

2. مؤمن سوره يس پس از مرگ سخن گفت

197

3. فرعونيان بر آتش عرضه مى شوند

198

4.امت نوح پس از غرق شدن، وارد آتش شدند

199

حيات برزخى در حديث اسلامى

200

اصل سوم

202

ارتباط دوجهان با يكديگر

202

1. صالح با ارواح قوم خود سخن مى گويد

203

2. شعيب با ارواح قوم خود سخن مى گويد

206

3. پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) با ارواح انبياء سخن مى گويد

206

حيات برزخى در احاديث

209

1.پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) با كشته شدگان بدر سخن مى گويد

209

شعر به پديده رنگ جاودانى مى بخشد

210

2. مراسم تلقين

212

حيات برزخى در كلمات فقيهان ومحدثان

213

10. توسل به پيامبر و اولياى الهى

217

توسل به پيامبر و اولياى الهى

219

1. توسل به اسما و صفات خدا

228

2. توسل به قرآن كريم

229

3. توسل به عمل صالح

230

4.توسل به دعاى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)

234

5. توسل به دعاى برادر مؤمن

236

6.توسل به دعاى رسول خدا پس از رحلت

237

پرسشها و پاسخها

245

پرسش نخست: آيا درخواست دعا از ميت شرك است؟

245

پرسش دوم: آيا درخواست دعا ازميّت بى فايده است؟

247

پرسش سوم: آيا ميان ما و مردگان، حائلى وجود دارد كه مانع رسيدن صداى ما به آنهاست؟

247

7. توسل به انسان هاى پاك ووالا

250

توسل به صالحان در ادب فارسى

256

تاريخ و توسل به انسانهاى پاك

260

1. عبدالمطلب و توسل به محمد شيرخوار

260

2. ابوطالب و توسل به پيامبر در نوجوانى

260

3.نماز باران همراه كودكان و پيران

261

4.خليفه دوم به عموى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) متوسل مى شود

262

توسل به حقوق پاكان در روايات

265

توسل به حق پيامبر و پيامبران پيشين

266

اشكالات و پاسخ ها

268

اشكال نخست: چنين توسلى در ميان صحابه نبوده است؟

268

اشكال دوم: مخلوق حق بر خدا ندارد؟

269

اشكال سوم: اين نوع توسل متضمن دعوت غير خدا است

271

اشكال چهارم: توسل استعانت از غير خداست

275

1. روايات توسل متواتر است

277

2. كتابهاى پيرامون توسل

277

3. اختلاف ميان پيروان ابن تيميه و ديگر فرق اسلامى

279

11. شفاعت يا تطهير و پالايش گنهكاران

281

شفاعت يا تطهير و پالايش گنهكاران

283

جريان فيض الهى از طريق شافعان

284

شفاعت يك نوع تطهير و پالايش است

285

تفاوت شفاعت با وساطت هاى دنيوى

286

دلائل قرآنى شفاعت

288

1. شفاعت و فرشتگان

290

2.شفاعت و دارنده مقام محمود

290

3. پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) و عطا در حدّ رضايت

291

12. درخواست شفاعت از شافعان راستين

295

درخواست شفاعت از شافعان راستين

297

1. درخواست شفاعت درخواست دعاست

298

2. حديث انس و درخواست شفاعت

299

3. سواد بن عازب و درخواست شفاعت

300

4. على (عليه السلام) و درخواست شفاعت از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)

300

دلايل مانعان از درخواست شفاعت

301

1. درخواست شفاعت شرك است

301

پاسخ

301

2. شرك مشركان و طلب شفاعت از بتها

303

3. درخواست شفاعت از مرده لغو است

304

13. مقامات و قدرت نماييهاى اولياء الهى

305

مقامات و قدرت نماييهاى اولياء الهى

307

1.رياضت هاى سخت

307

2.پيمودن راه بندگى

308

1. تسلط بر نفس

310

2. بينش خاص

311

3.تسلط بر افكار پراكنده

312

4. تخليه بدن از روح

312

5. مشاهده اجسام لطيف

313

6. تصرف در جهان آفرينش

315

الف). تصرف يوسف و بينايى پدر

315

ب: قدرت نمايىِ ياران سليمان

316

ج. قدرت نمايى سليمان

318

د. تصرفهاى حضرت مسيح (عليه السلام)

319

14. تبرك به پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) وآثار بازمانده از وى

323

تبرك به پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) وآثار بازمانده از وى

325

خداى سبب ساز و سبب سوز

328

جلوه ديگر از سبب سازى خدا

329

دو كرامت براى مريم

330

تبرك چيست؟

331

1.تبرك به مقام ابراهيم (عليه السلام)

332

2. پيراهن يوسف و بازيابى بينايى يعقوب

332

3. صندوق عهد، مايه آرامش و پيروزى

333

4. تبرك با جايگاه اصحاب كهف

334

انگيزه تبرك

335

1.كام بردارى كودكان صحابه

337

2.تبرّك صحابه به نوازش پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)

337

3.تبرك به آب وضو وغسل پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)

338

4. تبرك به قبر پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)

338

نتيجه بحث

340

15. بزرگداشت مواليد اولياى الهى

343

بزرگداشت مواليد اولياى الهى

345

بهانه جويى مخالفان

349

بزرگداشت، نوعى پرستش است!

350

16. نام گذارى فرزندان با پيشوندعبد» وغلام»

351

نام گذارى فرزندان با پيشوندعبد» وغلام»

353

17. عمل نيك و اهداء پاداش

359

عمل نيك و اهداء پاداش

361

أ. استغفار فرشتگان براى مؤمنان

365

عمل نيك و اهداء پاداش آن به درگذشتگان

367

1.بهره گيرى ميت از روزه و حج نايب

367

2. بهره گيرى ميت از تصدّق

368

نذر براى اولياء الهى

369

ميزان نيت است نه ظاهر عمل

370

نظريه محقّقان اهل سنّت

371

فتواى فقهاى اهل سنت

373

شبهه نخست

374

پاسخ

375

شبهه دوم

377

پاسخ

377

شبهه سوم

378

پاسخ

378

18. سوگند دادن خدا، به حقّ بندگان برگزيده او

381

سوگند دادن خدا، به حقّ بندگان برگزيده او

383

هيچ مخلوقى بر خالق حقى ندارد

387

پاسخ:

387

اينك نمونه هايى از اح

سایر مجلدات:
وهّابيّت مبانى فكرى وكارنامه عملى


نوانديشى دينى   

5

1. اتّحاد رمز پيروزى   

9

2. ابن تيميّه; زمان، زندگى و انديشه   

17

3. وهّابيّت; پيشينه فكرى، كارنامه عملى   

31

تجديد نظر طلبى در آيين وهابيت   

45

4. مرزهاى توحيد و شرك در عبادت   

47

مرزهاى توحيد و شرك در عبادت   

49

الف. پرورش احساسات پاك درونى   

50

ب. عقل و خرد   

50

ج. پيامبران و آموزگاران الهى   

51

مراتب توحيد   

53

تعريف منطقى عبادت   

55

الف. مراجعه به فرهنگها و كتابهاى لغت   

55

ب. بررسى مواردى كه لفظ عبادت به كار مى رود   

57

ج. بررسى ويژگى هاى عبادت هاى قطعى   

59

انگيزه خاصّ» عارفان و سالكان از عبادت حق   

60

انگيزه عامّ» مردم از عبادت حق   

60

4. انگيزه مشركان از عبادت بتها و معبودهاى باطل   

63

1. عزّت اجتماع و پيروزى در جنگ، از بتان است   

65

2. مالكان مقام شفاعت   

66

3. مصادر افعال الهى   

67

4. همتايان خدا   

68

جمع بندى مباحث گذشته   

69

5. بدعت در دين   

73

بدعت در دين   

75

تصرف در تشريع الهى يا بدعت در دين»   

80

1. تصرف در دين   

83

2. ريشه در كتاب و سنت نداشته باشد   

84

3. رواج در ميان مردم   

85

تحريم بدعت در كتاب و سنت   

86

خلاصه   

88

تقسيم بدعت به زيبا و نازيبا؟!   

90

1. تقدس مآبى   

91

2. پيروى از سليقه هاى شخصى   

92

3. تعصبات ناروا   

94

پاسدارى دين از ظهور بدعت   

95

6. زيارت قبورِ پاكان رسمِ انسانى، سنّتِ رحمانى   

97

زيارت قبورِ پاكان رسمِ انسانى، سنّتِ رحمانى   

99

حضور بر تربت عزيزان   

101

زيارت قبور عالمان   

102

زيارت تربت شهيدان   

102

حضور در حرم پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)   

104

1. زيارت قبور مؤمنان   

107

از ديدگاه كتاب و سنت   

107

زيارت قبور در سنت پيامبر   

109

2  . زنان و زيارت قبور   

111

پاسخ به دو پرسش   

114

پاسخ   

114

پاسخ   

115

3   . زيارت قبر شريف پيامبراكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)   

118

از ديدگاه محدّثان و فقيهان   

118

4   . زيارت مرقد پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)   

123

از ديدگاه قرآن و سنت   

123

الف: از ديدگاه قرآن   

123

حديث نخست   

128

حديث دوم   

128

حديث سوم   

129

حديث چهارم   

129

زيارت پيامبر در احاديث عترت طاهره :   

129

گفتگوى امام مالك با منصور دوانيقى   

131

زيارت قبور و حفظ اصالت ها   

133

7. سفر براى زيارت مرقد پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)   

135

سفر براى زيارت مرقد پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم)   

137

1. ساكنان شهر مدينه   

137

2. ساكنان نقاط ديگر   

138

دستاويز تحريم كنندگان سفر   

141

زيارت مساجد سبعه   

145

8. بزرگداشت قبور پاكان   

147

بزرگداشت قبور پاكان   

149

قبور پيشوايان دين، گواهِ اصالتِ تاريخى اسلام است   

150

عبرت گيرى از تاريخ   

153

1   . منزلت بيوت پيامبران   

155

در قرآن   

155

مقصود از رفع در آيه چيست؟   

161

2   . محبت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و خاندان او   

163

3   . مراقد پيامبران و سيره موحدان   

167

بناى عظيم رأس الحسين در قاهره   

170

گنبدهاى مرتفع در مكه   

171

ابن نجار (578ـ 643)   

172

4   . بناهاى يادبود و منطق مخالفان   

173

الف: سند حديث   

174

ب: دلالت حديث   

176

9. زندگى پس از مرگ يا حيات برزخى   

181

زندگى پس از مرگ يا حيات برزخى   

183

اصل نخست   

184

واقعيت انسان چيست؟   

184

1. من يا واقعيتى كه موضوع همه چيز است   

185

2. شخصيت ثابت انسان، در كوران دگرگونيها   

186

3. حضور شخصيت به هنگام غفلت از بدن   

188

4. روح، در تحقيقات علمى روز   

189

قرآن و تجرّد روح   

191

1.گرفتن جانها به هنگام مرگ   

191

2. واقعيت ما نزد خدا است   

192

اصل دوم   

194

حقيقت مرگ چيست؟   

194

قرآن و بقاى روح   

195

1.شهيدان راه خدا زنده اند   

195

2. مؤمن سوره يس پس از مرگ سخن گفت   

197

3. فرعونيان بر آتش عرضه مى شوند   

198

4.امت نوح پس از غرق شدن، وارد آتش شدند   

199

حيات برزخى در حديث اسلامى   

200

اصل سوم   

202

ارتباط دوجهان با يكديگر   

202

1. صالح با ارواح قوم خود سخن مى گويد   

203

2. شعيب با ارواح قوم خود سخن مى گويد   

206

3. پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) با ارواح انبياء سخن مى گويد   

206

حيات برزخى در احاديث   

209

1.پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) با كشته شدگان بدر سخن مى گويد   

209

شعر به پديده رنگ جاودانى مى بخشد   

210

2. مراسم تلقين   

212

حيات برزخى در كلمات فقيهان ومحدثان   

213

10. توسل به پيامبر و اولياى الهى   

217

توسل به پيامبر و اولياى الهى   

219

1. توسل به اسما و صفات خدا   

228

2. توسل به قرآن كريم   

229

3. توسل به عمل صالح   

230

4.توسل به دعاى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)   

234

5. توسل به دعاى برادر مؤمن   

236

6.توسل به دعاى رسول خدا پس از رحلت   

237

پرسشها و پاسخها   

245

پرسش نخست: آيا درخواست دعا از ميت شرك است؟   

245

پرسش دوم: آيا درخواست دعا ازميّت بى فايده است؟   

247

پرسش سوم: آيا ميان ما و مردگان، حائلى وجود دارد كه مانع رسيدن صداى ما به آنهاست؟   

247

7. توسل به انسان هاى پاك ووالا   

250

توسل به صالحان در ادب فارسى   

256

تاريخ و توسل به انسانهاى پاك   

260

1. عبدالمطلب و توسل به محمد شيرخوار   

260

2. ابوطالب و توسل به پيامبر در نوجوانى   

260

3.نماز باران همراه كودكان و پيران   

261

4.خليفه دوم به عموى پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) متوسل مى شود   

262

توسل به حقوق پاكان در روايات   

265

توسل به حق پيامبر و پيامبران پيشين   

266

اشكالات و پاسخ ها   

268

اشكال نخست: چنين توسلى در ميان صحابه نبوده است؟   

268

اشكال دوم: مخلوق حق بر خدا ندارد؟   

269

اشكال سوم: اين نوع توسل متضمن دعوت غير خدا است   

271

اشكال چهارم: توسل استعانت از غير خداست   

275

1. روايات توسل متواتر است   

277

2. كتابهاى پيرامون توسل   

277

3. اختلاف ميان پيروان ابن تيميه و ديگر فرق اسلامى   

279

11. شفاعت يا تطهير و پالايش گنهكاران   

281

شفاعت يا تطهير و پالايش گنهكاران   

283

جريان فيض الهى از طريق شافعان   

284

شفاعت يك نوع تطهير و پالايش است   

285

تفاوت شفاعت با وساطت هاى دنيوى   

286

دلائل قرآنى شفاعت   

288

1. شفاعت و فرشتگان   

290

2.شفاعت و دارنده مقام محمود   

290

3. پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) و عطا در حدّ رضايت   

291

12. درخواست شفاعت از شافعان راستين   

295

درخواست شفاعت از شافعان راستين   

297

1. درخواست شفاعت درخواست دعاست   

298

2. حديث انس و درخواست شفاعت   

299

3. سواد بن عازب و درخواست شفاعت   

300

4. على (عليه السلام) و درخواست شفاعت از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)   

300

دلايل مانعان از درخواست شفاعت   

301

1. درخواست شفاعت شرك است   

301

پاسخ   

301

2. شرك مشركان و طلب شفاعت از بتها   

303

3. درخواست شفاعت از مرده لغو است   

304

13. مقامات و قدرت نماييهاى اولياء الهى   

305

مقامات و قدرت نماييهاى اولياء الهى   

307

1.رياضت هاى سخت   

307

2.پيمودن راه بندگى   

308

1. تسلط بر نفس   

310

2. بينش خاص   

311

3.تسلط بر افكار پراكنده   

312

4. تخليه بدن از روح   

312

5. مشاهده اجسام لطيف   

313

6. تصرف در جهان آفرينش   

315

الف). تصرف يوسف و بينايى پدر   

315

ب: قدرت نمايىِ ياران سليمان   

316

ج. قدرت نمايى سليمان   

318

د. تصرفهاى حضرت مسيح (عليه السلام)   

319

14. تبرك به پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) وآثار بازمانده از وى   

323

تبرك به پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) وآثار بازمانده از وى   

325

خداى سبب ساز و سبب سوز   

328

جلوه ديگر از سبب سازى خدا   

329

دو كرامت براى مريم   

330

تبرك چيست؟   

331

1.تبرك به مقام ابراهيم (عليه السلام)   

332

2. پيراهن يوسف و بازيابى بينايى يعقوب   

332

3. صندوق عهد، مايه آرامش و پيروزى   

333

4. تبرك با جايگاه اصحاب كهف   

334

انگيزه تبرك   

335

1.كام بردارى كودكان صحابه   

337

2.تبرّك صحابه به نوازش پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)   

337

3.تبرك به آب وضو وغسل پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)   

338

4. تبرك به قبر پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)   

338

نتيجه بحث   

340

15. بزرگداشت مواليد اولياى الهى   

343

بزرگداشت مواليد اولياى الهى   

345

بهانه جويى مخالفان   

349

بزرگداشت، نوعى پرستش است!   

350

16. نام گذارى فرزندان با پيشوندعبد» وغلام»   

351

نام گذارى فرزندان با پيشوندعبد» وغلام»   

353

17. عمل نيك و اهداء پاداش   

359

عمل نيك و اهداء پاداش   

361

أ. استغفار فرشتگان براى مؤمنان   

365

عمل نيك و اهداء پاداش آن به درگذشتگان   

367

1.بهره گيرى ميت از روزه و حج نايب   

367

2. بهره گيرى ميت از تصدّق   

368

نذر براى اولياء الهى   

369

ميزان نيت است نه ظاهر عمل   

370

نظريه محقّقان اهل سنّت   

371

فتواى فقهاى اهل سنت   

373

شبهه نخست   

374

پاسخ   

375

شبهه دوم   

377

پاسخ   

377

شبهه سوم   

378

پاسخ   

378

18. سوگند دادن خدا، به حقّ بندگان برگزيده او   

381

سوگند دادن خدا، به حقّ بندگان برگزيده او   

383

هيچ مخلوقى بر خالق حقى ندارد   

387

پاسخ:   

387

اينك نمونه هايى از احاديث:   

388

19. سوگند به غير خدا   

391

سوگند به غير خدا   

393

1. انگيزه سوگند خوردن به غير خدا در قرآن چيست؟   

393

2.قرآن اسوه و الگو است   

396

سوگند خوردن به غير خدا، در سنت پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)   

397

2.مسلم در صحيح خود نقل مى كند كه:   

398

نگاهى به فتاواى فقيهان اهل سنت   

399

دلايل قائلان به تحريم   

400

پاسخ   

401

20. گريه بر فراق عزيزان   

405

گريه بر فراق عزيزان   

407

كاوشى در فهم معناى حديث   

417

فهرس منابع ومصادر   

421